Pochůzky okolo řeky

Vzhledem k vývoji počasí v letošním roce , zaznamenáváme již koncem února a začátkem března velký tlak rybářů na okolní revíry. Například v neděli 9.3. bylo v čase od 8:00 do 12:30 zkontrolováno v úseku Černošice - Mokropsy - Radotín Rymáň 32 lovících rybářů!! Při pochůzce bylo zaznamenáno 7x porušení RŘ. 
Vesměs se jednalo o nezapsání příchodu k vodě a neproškrtnutí řádku předešlé návštěvy. 
 

Školení členů RS

Vzhledem k nařízení MZ je každý aktivní člen RS povinnen absolvovat školení RS. Doufáme , že školení povede ke zkvalitnění a nabrání zkušeností členů rybářské stráže. 
 
Členové RS naší MO absolvovali toto školení ve svém volném čase dne 11.1. Školení bylo zakončeno závěrečným testem ve kterém všichni uspěli.
Rád bych jim tímto poděkoval za čas který věnují působením v rybářské stráži.
 
 

Nový člen RS

 
Od 5.1. 2014 má naše MO čtvrtého člena RS , což jak doufám povede k ještě intenzivnějšímu dohledu nad blízkými revíry. 
Tímto ho vítám do našich řad.
 
 

Rybářská stráž

Pokud se setkáte s rybáři, kteří porušují rybářský řád a není Vám to lhostejné,

volejte naše členy rybářské stráže:    David Šimčík   tel: 603 736 556

                                                     Petr Zima        

                                                     Karel Schůt     

 

Pochůzky RS   2013

 6.12.  - Kontrola úseku řeky od jezu v Mokropsek po jez v Černošicích. Obhlídku zpestřilo nakrmení takřka ochočené nutrie. Kontrola revíru bez problémů.

10.11. - Pravý břeh Hladká skála , Všenorské tůně po Všenorský potok. Kontrolováno 7 rybářů.

1.11.   - Levý břeh jez v Mokropsech po Černošice betonárka. Kontrolováno 11 rybářů. 2x porušení RŘ

28.10. - Pravý břeh Hladká skála po Všenorský potok. Kontrolováno 7 rybářů.

20.10. - Levý břeh Černošice- lávka po Radotín "Rymáň". Kontrolováno 10 rybářů.

15.10. - Levý břeh jez v Mokropsech po Černošice. Kontrolováno 6 rybářů.

6.10.  -  Levý břeh - jez v Mokropsech po Černošice betonárku kontrolováno 9 rybářů. 2x porušení RŘ

5.10.  -  Levý břeh - Jedličkovi lázně - jez v Mokropsech . Pravý břeh , Hladká skála - jez kontrolováno 7 rybářů.

4.10.  -  odpoledne - levý břeh Jedličkárna - jez v Mokropsech. Kontrolováno 6 rybářů.

4.10.  -  dopoledne - Hladká skála - jez v Mokropsech , Všenorské tůně , levá strana jez až Černošice ostrov.   

28.9.  -  Pravý břeh Hladká skála , Všenorské tůně , po Dobřichovice. Kontrolováno 12 rybářů.

20.9.  -  Levý břeh jez Černošice po Radotín , pravý břeh jez - Kazínská skála. Kontrolováno 11 rybářů 1x přestupek proti RŘ.

8.9.   -  Levý břeh jez Černošice - Radotín. Kontrolováno 8 rybářů.

6.9.   -  Pravý břeh Hladká skála , Všenorské tůně po Všenorský potok. Kontrolováno 14 rybářů.

20.8. -  Levý břeh Černošice jez - Radotín. Kontrolováno 9 rybářů.

17.8. -  Pravý břeh Kazínská skála - jez , lvý břeh po Radotín. Kontrolováno 14 rybářů 2x přestupek proti RŘ

14.8. -  Všenorské tůně , pravý břeh po Kazínskou skáli. Kontrolováno 7 rybářů.

11.8. -  Černošice lávka levý břeh po osadu "Rymáň". Kontrolováno 9 rybářů , 2 x porušení RŘ

10.8. -  Levý břeh , jez v Mokropsech - Jedličkovy lázně. Kontrolováno 7 rybářů , bez porušení RŘ

8.8.   -  Pravý břeh Černošice lávka + kemp , dále až po Lipence. Kontrolováno 12 rybářů , 1x přestupek proti RŘ

26.7. -  Jez v Černošicích pravá strana po Kazínskou skálu , levý břeh po "Rymáň"

21.7. -  Kontrola B1 pravý břeh Všenorské tůně - Hladká skála , levý břeh elektrárna v Mokropsech až po Radotín "Rymáň". Kontrolováno 21 lovících rybářů.

23.6. -  Kontrola B1 levý břeh od lávky v Černošicích po Radotín "Rymáň". Kontrolováno 9 lovících rybářů. 3x porušení RŘ , 2x řešeno domluvou a sjednáním nápravy zjištěných přestupků. 1x řešeno zápisem přestupku do sumáře úlovků.

21.6. -  Kontrola horní úsek B1 levá strana. Od osady Jedličkovy Lázně po jez Mokropsy. Kontrolováno 9 lovících rybářů. Zjištěn jeden střední přestupek proti RŘ lov "trhací bójkou" proveden zápis do přehledu o úlovcích. U dalšího rybáře nebyl proškrtnut řádek předešlého lovu , řešeno domluvou.

19.6. -  Kontrola horního úseku B1 : levá strana od jezu v Mokropsech po Černošickou lávku. Kontrolováno 7 lovících rybářů , bez porušení RŘ

 

3..6.-14.6  -  Po návratu z Norska se naši členové zapojili do "povodňového" dění a v průběhu povodní se snažili o zamezení rabování rybí osádky která se ocitla na lukách a polích v okolí Černošic , Radotína , Lipenců a Chuchelského závodiště. Jak voda klesala a Berounka se dostával zpět do svého koryta , rostla snaha o urychlený odlov ryb které uvízly ve vysychajících lagunách. Množství ryb které byly navráceny zpět se špatně odhaduje ale jednalo se celkově o cca 4-5 metráků ryb , převážně kaprů , cejnů , karasů , okounů a bílé ryby. Našli se zde ale i zajímavé kousky ryb jako například několik sumců , největší odhadem 120cm. Dále pak štiky , líni , amuři a v úseku pod Černošicemi dokonce i chráněná mřenka mramorová. K této činnosti patří bohužel i smutnější stránka a to je likvidace uhynulých ryb. Sám jsem byl překvapen velikostí uhynulých cejnů velkých u některých ks odhadem okolo 60cm.

     Zároveň bych rád poděkoval Všem našim členům kteří neváhali a pomohli v těchto složitých dnech.

                                                                                                   Takže ještě jednou díky. 

                                                                                                                                  předseda MO Černošice  D. Šimčík

                                                                                                          

 

15.5. -  Kontrola B1 a B2 pravý břeh v úseku "Hladká skála" po Všenorský potok včetně tůní nad jezem. Kontrolováno 7 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

12.5. -  Kontrola B1 pravý břeh , od jezu v Černošicích po Kazínskou skálu. Kontrolováno 5 lovících rybářů. 1 x lehké porušení RŘ řešeno domluvou a nápravou nedostatku.

9.5.  -  Kontrola B2 levý břeh , kontrolováno 5 lovících rybářů. Bez přestupku RŘ.

7.5.  -  Kontrola B1 pravý břeh v úseku "plochá skála" jez Mokropsech. B2 od jezu po Všenorský potok včetně Všenorských tůní. Kontrolováno 9 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

5.5.  -  Kontrola B1 levý břeh v úseku Radotín Rymáň až po jez Mokropsy. Dále pravý břeh B2 až po Všenorský potok včetně tůní. kontrolováno 27 lovících rybářů .Zjištěno 5 lehkých porušení RŘ vše řešenou domluvou a nápravou zjištěných přestupků.

27.4. -  Kontrola B1 , od jezu v Černošicích pravý břeh po Kazínskou skálu. Kontrolováno 9 lovících rybářů. Bez porušení RŘ. Ve vrbičkách přistižen pytlák cizí státní příslušnosti. Po důrazném upozornění že příště bude věc řešena ve spolupráci s policií ČR byl vykázán od vody.

26.4. -  Kontrola B1 levý břeh v úseku Černošice lávka - Radotín Rymáň. Kontrolováno 7 lovících rybářů 1x porušení rybářského řádu a jeden "pytlák" bez rybářských dokladů vykázán od vody.

24.4. -  Odpoledne. Kontrola B1 , úsek jez Mokropsy - osada u Kubíčků. Kontrolováno 14 lovících rybářů , 2 x přestupek proti rybářskému řádu , řešeno zápisem do sumáře úlovků.

24.4. -  Dopoledne. Kontrola B1 , úsek Černošice lávka - Radotín Rymáń. 5 lovících rybářů , 1 x lehký přestupek proti RŘ , řešeno domluvou.

21.4. -  Kontrola B1 , úsek jez v Černošicích - Kazínská skála. Kontrolováno 7 lovících rybářů. Bez porušení RŘ

17.4. - Odpoledne. Kontrola B1 pravý břeh v úseku plochá skála - jez Mokropsy. B2 - tůně, dále celý pravý břeh po Všenorský potok.Celkem kontrolováno 14 lovících rybářů zjištěno 2x porušení RŘ u jednoho rybáře ukončení lovu z důvodu neůplných. dokladů.

17.4. - Dopoledne. Kontrola B1 levý břeh v úseku jez Mokropsy - ostrov v Černošicích. Kontroloováno 8 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

6.4.  -  Kontrola B1 pravý břeh v úseku jez v Černošicích - Kazínská skála. Kontrolováno 6 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

2.4.  -  Kotrola B1 levý břeh v úseku Černošice "lávka" po peřeje nad Radotínem. Kontrolováno 5 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

30.3. -  Odpoledne. Kontrola B1 horní úsek , pravá i levá strana. Kontrolováno 11 lovících rybářů. 1x lehké porušení RŘ - řešeno domluvou.

30.3. -  Dopoledne. Kontrola B1 horní úsek levý břeh. Jez  Mokropsy - ostrov v Černošicích. 5 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

29.3. -  Dopoledne. Kontrola B1 horní úsek , 5 lovících rybářů. Bez závad.

28.3. -  Odpoledne. Kontrola B1 horní úsek , 9 lovících rybářů. Bez porušení RŘ.

28.3. -  Dopoledne : Na úsek B1 Černošice - Mokropsy nasazeno 7 metráků kapra. Provedena kontrola celkem 7 lovících rybářů. U jednoho rybáře zaznamenáno porušení RŘ "nezapsání příchodu k vodě" jednalo se o první porušení RŘ dotyčného - řešeno domluvou.

27.3. -  kontrola B1 jez v Černošicích - "plovárna" . Reakce na telefon že zde lovící rybář chytá nedovoleným způsobem "vláčením" kontrolováni 2 lovící rybáři jeden z nich utrhnul plavačkovou montáž a snažil se ji přehazováním druhé udice sundat z pilíře lávky. Bez porušení RŘ.

24.3. -  kontrola B1 pravý břeh v úseku : Jez v Černošicích po "Kazínskou skálu ". Kontrolováni 2 lovící rybáři , bez porušení RŘ. Stále pozorována skupinka třech kormoránů.