Jak se stát členem

 

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb:
 

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit naši místní organizaci ČRS
  2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena
  3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá  ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

 

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný městský úřad ( pro Prahu – západ: MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u naší MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

 

Nabízíme prodej těchto povolenek ČRS:

  1. Územního svazu města Prahy (roční nebo 14-ti denní)
  2. Celosvazové povolenky
  3. Hostovací povolenka pro Jihočeský kraj
     

Pak Vám už jen zbývá navštívit naši specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám ochotně poradíme při výběru rybářského revíru k lovu ryb a potřebného rybářského náčiní.