Zasedání XVIII. Republikového sněmu ČRS

07.12.2021 20:57

V sobotu 20. listopadu 2021 se v kongresovém sále hotelu DUO v Praze 9 uskutečnil XVIII. Republikový sněm Českého rybářského svazu. Hlavním tématem tohoto Sněmu byl návrh na změnu Stanov ČRS, který byl připravován a široce diskutován v posledních více než dvou letech. Po obsáhlé diskuzi a několika protinávrzích na úpravu delegáti předložený návrh Stanov ČRS schválili. Nové Stanovy ČRS vstoupí v platnost k 1. 1. 2022. Neméně důležitým bodem jednání bylo seznámení s postupem přípravy Rybářského informačního systému.

Sněm se konal netradičně až po třech letech, a to z důvodu pandemické situace na podzim roku 2020, která neumožnila uspořádat zasedání tohoto vrcholného orgánu ČRS v loňském roce. Oproti předchozím letům bylo poprvé pro hlasování delegátů použito elektronické hlasovací zařízení, které průběh hlasování a sčítání jednotlivých hlasů výrazně urychlilo.

Podrobná informace ze zasedání XVIII. Republikového sněmu ČRS: 

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/820-z-xviii-republikoveho-snemu-crs

převzato z https://www.rybaripraha.cz