UKONČENÍ RYBOLOVU NA MIMOPSTRUHOVÉM REVÍRU Č. 401 200 RYBNÍK PAPEŽ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DOBŘÍŠ

04.02.2015 20:46

Lov ryb na mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 200 - Rybník Papež je povolen do neděle 1. 3. 2015 včetně.

S platností od pondělí 2. 3. 2015 je lov ryb na tomto rybníku zakázán z důvodu plánovaného výlovu a následného ukončení nájemní smlouvy ze strany vlastníka rybníka.