Rybářský kroužek mládeže 2020 (podzim)

02.09.2020 22:25

Dětský rybářský kroužek zahajuje sezonu 2020/2021 dne 17.9. v 17:00 , sraz u Všenorské tůně (u jezu) MAPA , podrevír číslo 1. Kapacita kroužku 20 dětí e již zcela naplněna.  Žádáme rodiče již přihlášených dětí o přinesení vyplněné přihlášky na první schůzku. kroužek vede pan R. Svitavského. Tel : 602 120 110 

Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci žádáme rodiče o kontrolu zdravotního stavu dětí. V případě výskytu sebemenších příznaků infekčního onemocnění dítě do kroužku neposílejte.

 PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE