Rybářský kroužek mládeže 2019 (podzim)

03.09.2019 18:54

Dětský rybářský kroužek zahajuje sezonu 2019/2020 dne 19.9. v 17:00 , sraz u Všenorské tůně (u jezu) MAPA , podrevír číslo 2. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme byli nuceni omezit počet dětí v kroužku na max 20 dětí.  Proto žádáme rodiče těch dětí , které chtěji na kroužek docházet o jejich závaznou přihlášku u vedoucího kroužku pana R. Svitavského. Tel : 602 120 110 

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE