Informace k vracení úlovkových listů a vydání nových povolenek

07.12.2021 21:23

Dle § 4 Stanov ČRS mezi základní povinnosti člena patří:

do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

Pro členy, kteří chtějí ke konci a na začátku nového roku jenom vrátit povolenky k lovu, zavedeme od prosince schránku na výloze naší organizace.

Povolenky vám budou z vaší karty průběžně odepisovány a při pozdějším placení členských povinností to bude zapsáno do členské legitimace.

Jen je třeba znovu upozornit na povinnost člena vyplnit sumář povolenky. Při nesplnění této povinnosti, budeme na člena nahlížet, jako by povolenku vůbec neodevzdal.

Proč je nutné vracet a vyplňovat povolenky?

Předně, dle vykazovaných úlovků se tvoří pro konkrétní revíry zarybňovací plán . Zjednodušeně řečeno co se na revíru vykáže, to se zase do revíru vrátí v rámci zarybnění.

Množství vykázaných kilogramů úlovků ryb ulovených na vlastních revírech je jediným kritériem pro přerozdělování příjmů z prodeje celosvazových povolenek v rámci celého Českého rybářského svazu. Naši rybáři vykazují v průměru pouze 6kg ryb na jednu povolenku, zatím co v ostatních krajích vykazují v průměru od 9 do 14kg a v jednom kraji dokonce až 20kg.

Chcete-li na svých domácích pražských vodách i nadále kvalitně rybařit, pak je nutné všechny ulovené a ponechané ryby řádně zapisovat.