Změny dob lovu ryb na MP revírech

22.02.2018 14:57

19. února vyšla v částce 14 Sbírky zákonů vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená vyhláška  mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a nabývá účinnosti 1. dubna 2018, tzn., že nové denní doby lovu ryb platí tímto dnem.

Informace o uvedené změně je zveřejněna i v aktualitách na webových stránkách Rady ČRS.

 

VYHLÁŠKA