Vysazování odkrmených úhořů

27.08.2021 15:15

Dne 14. 6. 2021 byli do revírů ČRS ÚSMP vysazeni odkrmení úhoři o kusové délce 15 až 20 cm. U úhořů v této velikosti jsou zaznamenávány výrazně menší ztráty než u vysazovaného úhořího monté. Pražská rybářská organizace v posledních letech vysazuje úhoře z vlastních prostředků bez státních dotace, protože pro vody na území hlavního města Prahy nejsou tyto dotace poskytovány. Do pražských toků a rybníků jsou takto obsádky úhořů doplňovány každý rok a předpokládáme, že se tato činnost brzy projeví v nárůstu úlovků tohoto sportovními rybáři velmi žádaného druhu. Více o zarybňování pražských revírů s vyjmenovanými revíry, kam které vysazování ryb směřovalo, naleznete na webu https://www.rybaripraha.cz .