Rybářský kroužek mládeže - 2017 podzim

02.09.2017 15:14

Dětský rybářský kroužek zahajuje sezonu 2017/2018 dne 21.9. v 17:00 , sraz u Všenorské tůně (u jezu) MAPA , podrevír číslo 2. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme byli nuceni omezit počet dětí v kroužku na 21. / tři vedoucí , každý má na starosti 7 dětí/  Proto žádáme rodiče těch dětí , které chtěji na kroužek docházet o jejich závaznou přihlášku u vedoucího kroužku pana R. Svitavského. Tel : 602120110 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Ke dni 2.9. máme přihlášených 9 dětí a zbylé počty budou jak předpokládáme brzy obsazeny, proto neváhejte s přihláškou.