PODZIMNÍ ZARYBŇOVÁNÍ A PÉČE O PRAŽSKÉ REVÍRY

09.10.2018 13:36

Začíná podzim a s ním téměř každodenní zarybňování pražských revírů. Hlavním a nejpočetnějším vysazovaným druhem je samozřejmě kapr ale nezapomínáme i na ostatní druhy ryb, jejichž podíl se snažíme každoročně navyšovat. Vedle kaprovitých ryb do revírů ČRS Územního svazu města Prahy rozvážíme také ryby dravé a lososovité. O rozsahu zarybnění se můžete blíže informovat v rubrice "ZARYBNĚNÍ", kde údaje zaznamenáváme už od roku 2016.

Péče o svěřené rybářské revíry však zarybňováním nekončí. Pravidelně kontrolujeme stav a kvalitu vody všech vodních ploch, na kterých hospodaříme, provádíme úklid břehů po nepořádných rybářích a ostatních uživatelích pobřežních pozemků, staráme se o řádné označení pražských rybářských revírů a rybochovných zařízení. Nad řádným dodržování rybářských předpisů bdí naše profesionální a dobrovolná rybářská stráž. 

K rybolovu na pražských vodách vás zve výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Převzato z www.rybaripraha.cz

https://www.rybaripraha.cz/obsah/podzimn-zaryb-ov-n-p-e-o-pra-sk-rev-ry

text: Zdeněk Mužík

fota: Zdeněk Mužík, Antonín Dolejší