Nové revíry US města Prahy

09.07.2020 09:40

Po propachtování 81 hektarů vodních ploch na Dobříšsku se pražským rybářům podařilo získat další rybník ke sportovnímu rybolovu. Od Kovohutí Příbram si ČRS Územní svaz města Prahy pronajal vodní nádrž Rezervo a zařadil ji mezi rybníky s lovem ryb na udici, kde platí stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech. Od středy 1. 7. 2020 zde budou moci lovit všichni držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Jedná se o vodní plochu, kde si přijdou na své hlavně ti sportovní rybáři, kteří dávají přednost lovu ryb přívlačí, na umělou mušku nebo muškařením.

401 225 VODNÍ NÁDRŽ REZERVO                              v k. ú. Lhota u Příbramě                               2,18 ha

GPS 49° 42´25.674´´ N, 13° 58´ 43,751´´ E

Lov ryb povolen pouze z hráze a z části levého břehu od konce hráze až k hraniční tabuli. Lov přívlačí je povolene pouze na umělou nástrahu v době od 16. 6. do 31. 12. Dravé ryby (štika, candát) jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Ulovený kapr dosahující nejmenší lovné míry se zpět do nádrže nevrací. Denní úlovek bílé ryby (plotice, perlín, cejnek malý) není omezen hmotností. Zákaz vnadění a používání krmítek.

 

detaily na stránkách:

https://www.rybaripraha.cz/node/2304

 

dále

To nejlepší nakonec. Dlouho očekávané zahájení lovu ryb na Vackově rybníku se koná už tuto sobotu 11. července 2020. Vackův rybník je nejhořejším rybníkem kaskády vodních nádrží Sychrovského potoka. Se svými téměř 18 ti hektary se řadí mezi největší sportovní rybníky ČRS Územního svazu města Prahy a vyznačuje se také svou mimořádně čistou vodou. Vackův rybník leží v romantickém prostředí na okraji Brdských lesů a je z řady letos na Dobříšsku do pronájmu získaných rybníků tím posledním, který pražští rybáři poskytují rybářské veřejnosti ke sportovnímu rybolovu.

401 223 VACKŮV RYBNÍK                      v k. ú. Buková u Příbramě                          17,80 ha

GPS 49°45´43.611´´N,14°5´38.870´´E

22. dubna 2020 byla do Vackova rybníka vysazena násada lína a před samotným zahájením lovu ryb dne 7. července 2020 jako prvotní zarybnění pak 10 q tržního kapra. V doplňování násady kapra a dalších druhů ryb (nejen) do Vackova rybníka bude ČRS Územní svaz města Prahy letos ještě několikrát pokračovat.

Na Vackově rybníku mohou lovit všichni držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Lovící jsou povinni dodržovat stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech,

Vjezd motorových vozidel na hráz Vackova rybníka je přísně zakázán.

Oprávněné osoby s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb mohou při výkonu rybářského práva na Vackově rybníku parkovat na vyhražených místech pravého a levého břehu - na připojených snímcích vyznačeno červeně.

výbor Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy přeje všem oprávněným rybářům příjemně strávené chvíle při sportovním rybolovu

 

detaily na stránkách:

www.rybaripraha.cz/node/2305

 

Biologický rybník v Horních Počernicích v mapách uváděný jako Xaverovský rybník II je dalším "Rybníkem s lovem ryb na udici", který si pražští rybáři pronajali od pražského magistrátu a po jeho celkové rekonstrukci, odbahnění a výrazném rozšíření teď bude sloužit ke sportovnímu rybolovu pro držitele mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. I na tomto rybníku jsou lovící povinni dodržovat obdobná pravidla, která platí na ostatních pražských mimopstruhových revírech.

401 206 Biologický rybník v k. ú. Horní Počernice má výměru 3,3 hektarů a lov ryb je zde povolen pouze z hráze. Dravé ryby štika a candát jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Lov přívlačí a na živou či mrtvou rybku nebo její část je povolen od 1. 9. do 31. 12. 

Už na jaře byly do Biologického rybníka vysazeny dravé ryby a amuři a v pátek 5. 6. 2020 den před zahájením rybolovu byla obsádka doplněna o tržní kapry. 

Jedná se o pražským magistrátem zrevitalizovaný rybník v krásném prostředí meandrujícího Svépravického potoka. Je důležité si tuto část pražské přírody udržet trvale ve stávajícím nepoškozeném stavu bez odpadků a dalšího znečištění. Na dodržování těchto samozřejmých zásad bude dohlížet pražská rybářská stráž spolu s místně příslušnou Městskou Policií.

Všem oprávněným rybářům přeje mnoho sportovních zážitků a radost z dosažených úlovků na této nové pražské mimopstruhové vodě výbor Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy.

 

detaily na stránkách:

www.rybaripraha.cz/node/2295