Rybářský kroužek mládeže 2018 (podzim)

31.08.2018 13:04

Dětský rybářský kroužek zahajuje sezonu 2018/2019 dne 13.9. v 17:00 , sraz u Všenorské tůně (u jezu) MAPA , podrevír číslo 2. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme byli nuceni omezit počet dětí v kroužku na 21. / tři vedoucí , každý má na starosti 7 dětí/  Proto žádáme rodiče těch dětí , které chtěji na kroužek docházet o jejich závaznou přihlášku u vedoucího kroužku pana R. Svitavského. Tel : 602120110 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ