Hlaváč mezi námi: Výzva ke spolupráci pro členy Českého rybářského svazu

17.06.2018 21:08

V roce 2015 byl na Labi v Ústí nad Labem poprvé zaznamenán v ČR výskyt hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus), jednoho z nejnebezpečnějších invazních druhů ryb na světě. Tento druh se díky své schopnosti přizpůsobit se široké škále různých přírodních podmínek velice rychle stal dominantním říčním druhem na mnoha lokalitách v Evropě, západní části Asie i v Severní Americe. Také v Ústí nad Labem, jen tři roky od prvního záznamu je dnes tento invazivní druh velice častým úlovkem. Zásadní je pak jeho silně negativní vliv na původní druhy ryb i bezobratlých, jejichž početnost a druhovou bohatost může zásadním způsobem snížit a změnit tak jedinečnost těchto toků.

V souvislosti s tímto problémem probíhá na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích již několik let intenzivní výzkum hlaváče černoústého jak za pomoci experimentů v laboratorních podmínkách, tak prostřednictvím terénních výjezdů na postižená území. V rámci FROV JU je do tohoto výzkumu pod vedením vědeckých pracovníků zapojena také celá řada studentů. 

Vzhledem k tomu, že se jako členové ČRS můžete v kolonizovaném úseku Labe (LitoměřiceLovosice-Ústí n. Labem-Děčín-státní hranice se SRN), možná i jinde (jiná část Labe, přítoky – Ohře, Ploučnice, Kamenice, Vltava???) velice pravděpodobně setkávat s hlaváčem černoústým „každý den“, chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc.

Více v přiloženém  PDF