Dětské rybářské závody 6-2015

30.09.2015 22:50

Ohlédnutí za Dětskými rybářskými závody v Černošicích

V sobotu 6. června  se v Černošicích-Mokropsech uskutečnil v blízkosti pláže již 3. ročník Dětských rybářských závodů. Během krásného prosluněného rána si přišlo zasoutěžit 21 malých závodníků, podpořených rodinnými příslušníky a kamarády. Nejpilnější maminky dokonce přinesli na posilněnou své kuchařské výtvory. Rybářská místa již byla připravena a očíslována, vysoká tráva na březích posečena, takže se mohlo začít soutěžit. Po vylosování místa začali děti s pomocí tatínků připravovat udice, míchat krmení a vybalovat ostatní rybářské „nutnosti“.

Lovená ryba byla aktivní a během závodu každý závodník alespoň jednu ulovil. Lovila se výhradně bílá ryba. Plotice 31 cm zajistila první místo Marušce Macíkové v kategorii o největší rybu. Celkové prvenství a tím zároveň i první cenu – rybářský prut, naviják a další doplňky, si odnesl Jan Vysoký s celkovým počtem 1070 bodů, na druhém místě se umístil Jakub Reffer (620 bodů) a na místě třetím skončila Schmiedová  (602 bodů). Pro úplnost uvádím, že body jsou rovny součtu délek ulovených ryb, kdy 1cm je jako jeden bod s výjimkou oukleje obecné, která se počítá 10 bodů za kus, tedy vítěz během dvouhodinového závodu nalovil téměř 11 metrů ryb.

Na tomto místě patří velké poděkování organizátorům celé akce – MO ČRS Černošice, díky které byli i ostatní malí rybaříci obdarování čestnými medailemi a mnoha věcnými cenami, byť třeba neměl štěstí s úlovkem. Zajištěno bylo také bohaté občerstvení a v parném dni bylo i čím zahnat žízeň.

Partnerem místní rybářské organizace je i obec Černošice, která přispívá na činnost rybářského kroužku pro naše nejmenší. Aktivní činnost spolků má nejen pozitivní vliv na rozvoj občanské společnosti a zlepšení sousedských vztahů v obci, ale v tomto případě též rozvíjí vztah dětí k přírodě. Hezké chvilky strávené u vody se dětem uloží do podvědomí a tím se prohlubuje vztah k rodnému místu, které je spojené s krásnou přírodou podél Berounky.

Z výrazů dětí i rodičů bylo jasné, že se tento ročník závodů povedl na výbornou a za naší MO děkujeme všem malým rybářům a rybářkám za účast a doufáme, že i další ročníky proběhnou k všeobecné spokojenosti.

                                                                                                                      Rybáři Černošice