V dubnu 2015 provedli členové naší organizace vysazení kaprů do revíru Berounka 1. Přejeme rybářům úspěšný lov a hodně hezkých dní u vody.

Foto - Míra

Vysazení kaprů Berounka 1 - 2015